Lietuvos pediatrų draugijos asocijuotas narys Lietuvos vaikų pulmonologų draugija įgyvendino projektą „Lietuvos vaikų tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo metodikos parengimas”, projekto Nr. J02-CPVA-V-10-0001. Projekto vadovas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto prof. Arūnas Valiulis. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” jungtinę  priemonę Nr.J02-CPVA-V ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas”. Sukurta vaikų tuberkuliozės diagnostokos ir gydymo metodika paskelbta tinklapiuose www.pediatrija.orgwww.bpc2019.eu ir www.sam.lt

LIETUVOS VAIKŲ TB DIAGNOSTIKOS GYDYMO IR KONTROLĖS METODIKA 2019